Putování

Putování Mikroregionem Tanvaldsko, jehož je Smržovka součástí… 

 • Cyklostezka Járy Cimrmana

„Český génius Jára Cimrman, dramatik, vynálezce, světoběžník, jehož stopu se mnozí snaží marně zachytit, je nerozlučně spojen s tímto krajem, což dosvědčují některé divadelní hry, objevené v lesovně pod Mariánskou horou vědeckým kolektivem v čele s doktorem Svěrákem a profesorem Smoljakem. Podařilo se zmapovat několik zastávek při jeho putování… Jednoho dne přijíždí vlakem Jára Cimrman (dále jen JC) z Pojizeří... po nějakém čase se jeho kroky ztrácejí na hranici do Slezska…“

Jára Cimrman byl český génius, jehož život je obestřen mnoha záhadami. Tanvaldsko je v díle Járy Cimrmana několikrát zmiňováno a cyklostezka vznikla v místech, která jsou nerozlučně spjata s působením tohoto velikána české historie.

Páteřní trasa sítě cykloturistických cest Mikroregionu Tanvaldsko nese název "Cyklostezka Járy Cimrmana aneb Na kole okolo Liptákova" a je pokračováním trasy č. 4248 ze Železného Brodu. Začíná v Navarově u penzionu „Rusalka" a vede kolem navarovského zámku přes Lhotku do Zlaté Olešnice na místo zvané Na Vrších (křižovatka cyklotras, viz dále). Odtud míří přes hřeben nad Zlatou Olešnicí (nádherné výhledy po okolních kopcích) do okrajových částí Velkých Hamrů – Bohdalovic a Svárova (v blízkosti trasy pomník Svárovské stávky) a dále přes Popelnice do Tanvaldu-Šumburku (hlavní uzlové křížení cyklotras). Trasa pokračuje pod č. 3022 do Desné v Jizerských horách, dále pod č. 3019 údolím Bílé Desné až na Protrženou přehradu, kde se napojí na trasu č. 3020 vedoucí do malebné horské osady Jizerka. Ze zdejšího parkoviště „Na Mořině" vede spojovací trasa ke státní hranici na turistický přechod Jizerka–Orle. Odtud můžete po polském území pokračovat do Harrachova, nebo si vybrat některý z okruhů po polských značených cyklotrasách.

Na trase je vyznačeno 9 míst připomínajících Cimrmanovy hrdinské, badatelské, objevitelské, vizionářské a další významné skutky:

 1. Most Járy Cimrmana – Jára Cimrman stavitel
 2. Místo vize – Jára Cimrman vizionář
 3. Hospoda U Labutě – Jára Cimrman svědek
 4. Odbočka na Český Šumburk, působiště J. Cimrmana – Jára Cimrman pedagog a sportovec
 5. Hranice Liptákova – Sladká Díra v Desné, místo, které J. Cimrmanovi učarovalo
 6. Marjánky touha – schody na Mariánskou horu, geniální nápad Járy Cimrmana
 7. Zlá předtucha – Protržená přehrada – vyhlídka (Jára Cimrman to tušil...)
 8. Pohled do Slezka (Vlašský hřeben v Kořenově) – vyhlídka Járy Cimrmana
 9. Poslední stopa Járy Cimrmana – Jizerka, hraniční přechod

Novinkou roku 2013 je tzv. Cimrmanův „Krok stranou", kdy je možné dojít či dojet (s velkým převýšením) po zelené turistické značce od kostela sv. Františka z Assisi v Tanvaldě-Šumburku cestou dlouhou 2,5 km přímo k Majáku Járy Cimrmana v Příchovicích. http://www.tanvaldsko.info/cs/cykloturistika/mikroregionem-tanvaldsko-na-kole.html

 


 • Mámo, táto, buďme spolu víc…

http://www.tanvaldsko.info/cs/historie-a-architektura/poznavejme-historii.html

1. Muzeum výroby hraček v Jiřetíně pod Bukovou

v továrně DETOA je pojato jako „živé muzeum", kde je možné vidět výrobu tradičních dřevěných hraček od kulatiny až po hotový výrobek. Dodnes se zde pracuje na původních strojích tradičním způsobem s velkým podílem ruční práce. Nezapomeňte vzít děti do kreativních dílen a do podnikové prodejny! Tel.: 721 843 020, www.muzeumvyrobyhracek.cz, exkurze@detoa.cz

2. Muzeum Šindelka v Harrachově

u autobusového nádraží zaujme rodiče kromě sbírky seker, pil a dalších nástrojů, používaných v lese, také tím, jak přibližuje výrobu šindelové střešní krytiny. Pozornost dětí jistě přitáhne lesnická a myslivecká expozice. Tel.: 481 528 310, www.krnap.cz, sindelka@krnap.cz

 

3. Hornické muzeum v Harrachově

naproti centrálnímu parkovišti za autobusovým nádražím bylo otevřeno v úrovni bývalého štolového patra. Jeho součástí je prohlídková štola v délce jednoho kilometru s průměrnou teplotou 10 - 12º C. Tel.: 602 603 739, www.ados-harrachov.cz

4. Muzeum obnovitelných zdrojů energie ve Velkých Hamrech na Mezivodí

V interaktivní expozici je možné shlédnout výrobu elektrické energie z vody, větru, slunce a Biomasy, zkusit si vyrobit elektrickou energii na šlapacím kole, roztočit vodní kolo a s pomocí fotovoltaického jevu rozjet autíčko autodráhy. Tel.: 607 872 242, www.muzeumenergie.cz, muzeumenergie@seznam.cz

5. Muzeum obrněné techniky ve Smržovce

je orientováno na obrněnou pásovou techniku a protiletadlové dělostřelectvo (největší sbírka tohoto typu v ČR). Tatínkové ocení odborný výklad, děti pak možnost svézt se v tanku (po předběžném telefonickém objednání). Tel.: 602 370 575, tankysmrzovka@seznam.cz

6. Expozice lehkého opevnění z roku 1938

se nachází v Příchovicích v lesích pod Štěpánkou. Objekt je po dobu prohlídek částečně vybaven vojenským materiálem. Dojdete k němu po modře značené turistické stezce vedoucí z Příchovic od motorestu Beseda na rozhlednu Štěpánka. Tel.: 737 376 238, program akcí na www.jizerkyprovas.cz.

7. Kittelovo muzeum na Krásné-Pěnčíně

Doktor Jan Josef Kittel byl pro své neobyčejné léčitelské schopnosti podezírán se spolčení s ďáblem. Připomíná ho tajemná pracovna a vystavená kopie čarodějné knihy, tzv. Smržovského grimoáru, která mu údajně patřila. Jedna místnost je věnována pravěkým sekerkám vyráběným v mladší době kamenné na území dnešní obce Krásná. www.kittel.cz

8. Tajemná místa Jizerských hor

Turistická hra, která nás zavede na osm více i méně známých míst, o kterých můžeme slyšet v pověstech tohoto kraje. V našem mikroregionu jsou to na Jizerce 8-7 lom na Bukovci a 8-5 Protržená přehrada (technická památka ČR). www.vilaizerina.cz, www.jizerky.cz

9. Včelí naučná stezka v Harrachově

má výchozí bod u harrachovského autobusového nádraží. Záměrem naučné stezky je nejen přiblížit život včel, ale vzdát úctu i hraběti Janu Harrachovi, který byl v roce 1864 spoluzakladatelem a předsedou českého včelařského spolku. Délka trasy je cca 3,5 km www.vcelistezka.cz

10. Vertical Park Harrachov

v centru Harrachova zabaví děti i dospělé. Vyzkoušet si můžeme obří houpačku (Big Swing), bungee trampolínu a horolezeckou stěnu. Pro nejmenší je k dispozici dětská trampolína a v letním období je otevřená minizoo s kůzlaty kamerunskými. V případě nepříznivého počasí zavřeno. Tel.: 603 777 255, www.verticalpark.cz, info@verticalpark.cz

11. Minigolf

si spolu s dětmi můžeme zahrát u penzionu Bobovka v Tanvaldě, tel.: 732 745 291, minigolf@tjsebatanvald.cz nebo v Příchovicích, Minigolf Bergmanová, tel.: 602 142 104

12. Stáj Aneta ve Smržovce

nabízí vyjížďky na koních do terénu i jízdu na voze, v zimě skijöring. Tel.: 603 301 893, r.zelnicek@seznam.cz

 

 

 • Historie a architektura Mikroregionu Tanvaldsko…

http://www.tanvaldsko.info/cs/historie-a-architektura/architektura-mikroregionu-tanvaldsko.html

 

 • Bez minulosti nebylo by přítomnosti…

http://www.tanvaldsko.info/cs/historie-a-architektura/historicke-dedictvi.html

 

 • Místa s tradicí…

přibližují bohatou historii Tanvaldska zejména z 19. a 20. století, neboť toto období přineslo do zdejšího kraje největší změny a formovalo jeho dnešní industriální ráz. Nečekají vás strohá historická data, ale především informace o obyvatelích zdejšího drsného kraje, kteří museli překonávat mnoho překážek, přesto zde zanechali své dílo, jež i dnes budí obdiv.

http://www.tanvaldsko.info/cs/historie-a-architektura/mista-s-tradici.html