Historia

Historia Parkhotelu

W miasteczku Smržovka pod koniec XIX wieku oraz w pierwszej połowie XX wieku bardzo aktywne było "Stowarzyszenie Upiększania Miasta". 23-go kwietnia 1891 roku stowarzyszenie to poprosiło władze miasta, aby przydzieliły mu park. Po pewnym okresie oczekiwania tak się właśnie stało, park znalazł się w rękach stowarzyszenia, z inicjatywy którego w roku 1901 na wzgórzu została postawiona stylowa restauracja sezonowa. Budynek o drewnianej konstrukcji na cześć cesarza Franciszka Józefa I nazwano Kaiserhöhe. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 29-go czerwca 1901 roku. Restauracja obsługiwała głównie lokalnych mieszkańców i turystów. W 1909 roku poddano ją przebudowie. Drewnianą konstrukcję zastąpiono cegłą. Z ogłoszeń ówczesnych gospodarzy z roku 1902, opublikowanych w roczniku Niemieckiego Związku Górskiego można dowiedzieć się o wspaniałym widoku na Góry Izerskie i Karkonosze, o którym donosił właściciel lokalu August Posselt.

 

W późniejszym czasie stowarzyszenie zdecydowało się na generalną przebudowę restauracji na hotel, który stanowiłby punkt reprezentatywny dla Smržovki. Pomysł ten, mimo, iż powstał już w roku 1920, udało się zrealizować dopiero w latach 1929-30. Należy przy tym również zauważyć, że w 1927 roku restauracja zmieniła swoją nazwę z Kaiserhöhe na Restaurant Stadtpark. Nastały wtedy czasy, w których nie właściwym byłoby czczenie cesarza.

 

Na generalną przebudowę zdecydowano się, ponieważ stary budynek nie spełniał już ówczesnych wymagań. Dach znajdował się w kiepskim stanie, dostęp do pokoi był niewygodny a z ograniczoną pojemnością hotelu też nie można było za wiele zrobić. Pierwszy projekt nowego obiektu zlecono architektowi Hugo Hübnerowi, by ostatecznie wybrać projekt architekta Arthura Köhlera. Stowarzyszenie nie było w stanie sfinansować całego przedsięwzięcia ze swoich środków, więc poproszono mieszkańców Smržovki oraz lokalne organizacje o wsparcie finansowe. Gwarancję realizacji przedsięwzięcia przejęły na siebie lokalna firma ubezpieczeniowa oraz ratusz. Ze starej restauracji nie pozostało praktycznie nic. Wszystko zostało urządzone na nowo i w nowoczesnym wówczas stylu. Hotel otrzymał nazwę Parkhotel i stał się obiektem funkcjonującym przez cały rok. Zaspokajał potrzeby turystów odwiedzających Smržovkę oraz oczywiście samych jej mieszkańców. Uroczyste otwarcie odbyło się w dniu 5-go stycznia 1930 roku. Ogłoszenie z 1934 roku oferuje, między innymi, dziennie wyżywienie za 34 korony.

 

Oto niektóre z ciekawych wydarzeń, które miały miejsce w Parkhotelu w okresie tuż przed II wojną światową oraz w okresie wojennym. 7-go marca 1938 roku Konrad Henlein zwołał tutaj swoich najbliższych współpracowników, aby przeanalizować sytuację polityczną, a przede wszystkim zażądać autonomii dla Sudetów. Jesienią nastąpiło przejęcie pogranicza czesko-słoweńskiego przez armię Hitlera i hotel trafił całkowicie w ręce niemieckie. Dalszy niesprzyjający tok wydarzeń nastąpił bardzo szybko. Już 8-go października mieszkańcy Smržovki witali na placu miejskim żołnierzy Wehrmachtu, a 10-go października w Parkhotelu odbył się wielki bal wojskowy. W 1944 roku Parkhotel został przekształcony w szpital dla lekko rannych żołnierzy niemieckich. Po zakończeniu wojny hotel stał się siedzibą sowiecką regionu Jablonca. Tak pokrótce wyglądała historia hotelu w okresie II wojny światowej.

W okresie socjalizmu Parkhotel służył jako miejsce spotkań, tańców, bali, imprez z okazji dnia dziecka i innych podobnych wydarzeń.

Do Parkhotelu nierozłącznie należy duży park miejski, który został założony w 1840 roku i był wykorzystywany w ramach leśnej szkółki. W parku odkryto źródło wody pitnej o bogatych właściwościach. Twierdzono nawet o niej, że ma ​​uzdrawiającą moc. Dlatego też miejsce to nazwano "źródłem zdrowia". W późniejszym okresie nazwano je "źródłem Hartwiga“ na cześć wybitnego lekarza ze Smržovki, pana Hartwiga Weiskopfa. Wodę ze źródła czerpano do kamiennych zbiorników, które służyły jako wodopoje dla dzikich zwierząt i ptaków. Przez wiele lat przy źródle gromadzili się lokalni mieszkańcy i turyści. Było tak do roku 1890, kiedy to grupa młodych ludzi dokonała aktu wandalizmu i zniszczyła źródło. W następnym roku źródło zostało jednak naprawione. Czas mijał, aż przyszedł okres wojenny, a za nim rok 1945. Historia zatoczyła koło, akt wandalizmu przy źródle powtórzył się a w 1971 roku po raz drugi je odrestaurowano.

Jeżeli chodzi o park, to pozostał on w czasie drugiej wojny światowej całkowicie bez opieki i zamienił się w "mały las dziewiczy." Grupa obywateli narodowości niemieckiej zdecydowała się w 1965 roku na doprowadzenie parku do porządku. Do 1976 roku stopniowo uprzątano park, kopano rowy pod oświetlenie itd.

 W parku znajduje się grupa kamieni o różnych rozmiarach, z których jeden wysoki jest aż na ponad trzy metry. Na jednym z nich można przeczytać, że pochodzi od "Stowarzyszenia weteranów wojskowych Smržovka." Kamienie zostały postawione z okazji 50. rocznicy panowania cesarza Franciszka Józefa I, tj. w 1898 roku. Łącznie trzydzieści związków z Smržovki kłoniło się w tym miejscu mocarzowi a napisy na kamieniach były dowodem ich lojalności. Ponieważ w okresie po pierwszej wojnie światowej wszystko, co kojarzyło się z Niemcami i Austro-Węgrami było znienawidzone, również kamienie w parku stały się obiektem tej nienawiści.

Niewiele jest miast w kraju, które mogą pochwalić się tak dobrze usytuowanym parkiem miejskim.